Virtualisatie

Virtualisatie maakt het mogelijk virtuele versies van iets op te vragen; hardware, software (operating system), opslagmedium of netwerkbronnen. De gebruiker heeft het idee dat hij lokaal aan het werk is, echter wordt de informatie die getoond wordt van een ander locatie gehaald. In het geval van virtualisatie van een operating system heeft de gebruiker het idee dat bijvoorbeeld Windows Vista lokaal draait. Wat er feitelijk gebeurt is het inloggen vanaf bijvoorbeeld een thin-client (kleine computer met minimale hardware) op een server waar Windows Vista voor de gebruiker geïnstalleerd staat. De gebruiker logt in op de server, waar vervolgens het juiste profiel geladen wordt. Hardware virtualisatie wordt ook wel platform visualisatie genoemd. Zoals hierboven beschreven lijkt het voor de gebruiker alsof er gebruik gemaakt wordt van lokale hardware.

Voordelig aan virtualisatie zijn de lagere beheer-, onderhouds- en energiekosten. Doordat niet alle servers op eigen hardware draaien, daalt het energieverbruik. Men betaalt voor het gebruik van andermans hardware. De aanbieder is tevens verantwoordelijk voor het garanderen van beveiliging, beheer en onderhoud aan de hardware.
Daarnaast spelen de lagere hard- en software kosten een belangrijke rol. Het is niet langer nodig zelf dure hard- en software aan te schaffen. Middels licenties of abonnementen is het mogelijk per gebruiker te betalen. Daarnaast is het mogelijk om aan de hand van gebruik te betalen; bij minimaal gebruik van hard- en/of software betaalt de gebruiker minder omdat er geen capaciteit wordt benut. Deze capaciteit kan gebruikt worden voor andere gebruikers.

Voorbeelden van software die het mogelijk maakt virtualisatie toe te passen zijn VMWare en Citrix XenDesktop/XenServer. VMWare is een virtualisatie tool die het mogelijk maakt meerdere besturingssytemen op één PC of server te installeren. Op een virtuaal aangemaakt partitie op een harde schijf (er wordt een fysiek bestand op de lokale harde schijf weggeschreven wat de virtuale schijf voorstelt) kan de gebruiker een besturingssyteem installeren. Zo kan men op bijvoorbeeld een PC waar Windows XP is geïnstalleerd, virtueel Linux of MacOS installeren. Door in te loggen m.b.v. VMWare, lijkt het alsof de gebruiker in een Linux-omgeving aan het werk is.
Hieronder een verklarend filmpje over virtualisatie van VMWare:XenDesktop en XenServer zijn toepassingen van Citrix die voornamelijk gebasseerd zijn op het bedrijfsleven. Zo is het voor een organisatie mogelijk XenDesktop op thin-clients van medewerkers te installeren, die vervolgens gebruik maken van virtualisatie om op hun 'eigen' computer in te loggen. Deze 'eigen' computer bestaat echter niet fysiek; het is een virtualisatie van een omgeving. Voor beheerders is het makkelijk het aantal XenDesktops te vergroten aan de hand van images. Zo wordt er éénmalig een standaardinstallatie van een werkomgeving gemaakt. Deze image kan vervolgens gebruikt worden om snel nieuwe gebruikers toe te voegen. Dit levert kostenbesparing op omdat dit sneller gaat dan het installeren van een compleet nieuwe PC. Nu is het een kwestie van een nieuw profiel toevoegen op de (virtuele) server en vervolgens kan de gebruiker direct inloggen. Bij het uitrollen van updates levert dit ook voordelen op; omdat iedereen gebruik maakt van dezelfde image, hoeft een update slechts een keer uit te worden gevoerd. Men hoeft de updates niet individueel per werknemer te installeren, de image waar gebruik van gemaakt wordt, wordt aangepast. Nadeel hieraan is wel, dat wanneer er iets mis is met de image, dit gevolgen heeft voor alle gebruikers. Wanneer de virtuele server kapot gaat om wat voor reden dan ook, betekend dit dat niemand meer kan werken.