Cloud computing

Cloud computing maakt het voor zowel bedrijven als particulieren mogelijk een dienst af te nemen uit 'de cloud'. De cloud staat voor een bundel van diensten die bedrijven aanbieden, waarvan gebruikers virtueel gebruik kunnen maken. Vergelijkbaar met het electriciteitsnetwerk, waar men stroom afneemt via stopcontacten, maken gebruikers van de cloud gebruik van aangeboden software, zonder deze lokaal te hoeven installeren. Niet alleen hoeft de software niet lokaal te worden geïnstalleerd, de gebruiker kan tevens besparen op de aanschaf van dure hardware om de software te draaien. Met behulp van bijvoorbeeld virtualisatie is het mogelijk met minimale hardware (lokaal) gebruik te maken van software in de cloud (extern).

Voorbeelden van cloud computing zijn Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS) en Platform as a Service (PaaS). In het geval van SaaS levert een aanbieder software aan via de cloud, waar gebruikers d.m.v. een abonnement gebruik van kunnen maken. IaaS is het uitbesteden van hardware, servers en netwerk componenten. De leverancier is verantwoordelijk voor het leveren, onderhouden en draaien van de infrastructuur en gebruik wordt vaak betaald op een 'pay-per-use' basis, waarbij de gebruiker meer betaald naarmate hij bijvoorbeeld meer opslagcapaciteit nodig heeft. PaaS is min of meer een combinatie van SaaS en IaaS met het oog op ontwikkeling. Bedrijven kunnen middels PaaS hardware, besturingssytemen en opslag 'huren' om zo een ontwikkelplatform tot hun beschikking te hebben. Dit platform draait niet lokaal, maar is via Internet te benaderen. Met behulp van virtuele servers kan men applicaties ontwikkelen en testen op het gehuurde platform.

Voordelen van cloud computing zijn de besparing op kosten voor software, hardware, opslagcapaciteit en onderhoud. Het is erg flexibel omdat diensten vanuit de cloud overal en altijd te benaderen zijn met producten die met Internet verbonden zijn.
Nadelen van cloud computing zijn de beveiliging die niet fysiek in eigen huis gehouden kan worden. Omdat gebruik wordt gemaakt van de cloud, is men niet alleen verantwoordelijk voor de eigen beveiliging, maar ook van de kwaliteit van de beveiliging die de leverancier biedt. Daarbij is de vereiste verbinding met Internet een nadeel. Wanneer een bedrijf tijdelijk geen internetverbinding tot haar beschikking heeft, ligt het hele bedrijf plat omdat niemand verbinding kan maken met de aangeboden hard- of software uit de cloud.


Google Apps:
Google Apps is een praktijkvoorbeeld van cloud computing. Google Apps bestaat uit een aantal online applicaties waarmee bedrijven (voor €40 euro per gebruiker per jaar) gebruik kunnen maken van enkele webapplicaties die door Google ontwikkeld zijn. Onderdeel van Google Apps is Google Docs. Het doel/nut van Google Docs is het online maken, bewerken en beheren van documenten. Zo is het mogelijk documenten op te stellen die ook voorkomen in het (betaalde) Microsoft Office pakket. Denk hierbij aan een tekstdocument (Word), spreadsheets (Excel) en presentaties (Powerpoint). Een ander onderdeel van Google Docs is Google Mail (Gmail). Deze gratis online emailclient is overal ter wereld te benaderen en gebruikers krijgen een opslagcapaciteit van 7500MB. Dit is een dusdanig grote hoeveelheid opslagcapaciteit, dat het (volgens Google) nooit meer nodig is email op te schonen of te archiveren omdat de maximale opslagcapaciteit is bereikt. Uiteraard is het wel mogelijk om deze limiet te bereiken, echter is 7500MB aan email een ongebruikelijke hoeveelheid voor één gebruiker. Een derde onderdeel van Google Apps is Google Agenda. Indien men gebruik maakt van Gmail is het mogelijk de agenda te synchroniseren met Google Agenda. Wanneer meerdere gebruikers binnen een bedrijf allemaal gebruik maken van Google Apps (en dus Gmail en Google Agenda) is het mogelijk projectagenda's te beheren en elkaars agenda te kunnen bekijken (ivm het inplannen van afspraken). Middels toegang op mobiele apparatuur is het mogelijk overal en altijd (mits verbonden met Internet) deze applicaties te benaderen. Naast de drie genoemde onderdelen bestaan Google Apps uit Google Discussiegroepen (mogelijkheid tot discussiëren via fora), Google Sites (samenwerkingssites opstellen t.b.v. beheer en delen van documenten) en Google Video.
external image googleapps.jpg