Enterprise application integration

Enterprise application integration (EAI) is het integreren van verschillende applicaties binnen een organisatie om zo het gebruik van deze applicaties te optimaliseren en performance te verbeteren. Met EAI worden de verschillende applicaties met elkaar verbonden, zonder dat deze van elkaars bestaan hoeven te weten. De applicaties kunnen niet met elkaar communiceren, maar gebruiken daarvoor juist de EAI. Deze manier van applicatie-integratie wordt application-to-application (A2A) genoemd. EAI wordt voornamelijk ingezet voor het koppelen van interne bedrijfsapplicaties. Het is echter ook mogelijk om applicaties van verschillende bedrijven met elkaar te koppelen m.b.v. EAI. Dit wordt business-to-business (B2B) genoemd.

external image application-integration.jpg
Omdat verschillende applicaties met elkaar gekoppeld zijn middels EAI, is het mogelijk de doorlooptijd van projecten in te korten. Omdat alle gekoppelde applicaties via EAI te benaderen zijn, kost het minder tijd dan het apart benaderen van deze applicaties. Aangezien tijd voor bedrijven gelijk is aan geld, is het implementeren van EAI een kostenbesparend proces. Zoals bij andere ingrijpende veranderingen in de manier van werken is het succes van EAI afhankelijk van een goede voorbereiding. Zo zal het management van een organisatie goede voorbereidingen moeten treffen om de implementatie van EAI voorspoedig te laten verlopen. Gebruik van EAI brengt een nieuwe manier van werken met zich mee voor medewerkers. Deze zullen achter de verandering moeten staan en tevens bij- of omgeschoold worden om met de software te leren werken. Echter, door de kostenbesparende factor op de lange termijn, verdient EAI deze investeringen op termijn terug.

Trends in integratie
Trends in integratie
Een voorbeeld van EAI software is TIBCO. TIBCO richt zich op het service georiƫnteerde gedeelte van het koppelen van applicaties (SOA). Middels een Enterprise Service Bus (ESB, zie bovenstaande afbeelding) communiceren applicaties met elkaar. Zoals eerder beschreven, hebben deze applicaties geen weet van elkaar en communiceren zij niet rechtstreeks met elkaar (in tegenstelling tot de verouderde situatie uit bovenstaande afbeelding).
Onderstaand filmpje van TIBCO verklaard EAI: