Welkom op de wiki over Invisible infostructure!

Om software te kunnen gebruiken is hardware nodig: desktop-computers, laptops, servers, mobiele devices, netwerken, opslagfaciliteiten, printers, middleware, enzovoort. Om die hardware goed te laten functioneren en te laten samenwerken is software nodig: drivers, operating systems, enzovoort. Tezamen vormt dat de IT-infrastructuur, die aangeschaft, gebouwd en beheerd moet worden. Omdat de IT-infrastructuur steeds groter en complexer wordt, is met name het beheer ook complexer geworden. De meeste bedrijven hebben niet de expertise in huis om dat goed te doen, en het is ook behoorlijk kostbaar geworden om die expertise in te huren. Een ander aspect van IT-infrastructuur is de milieuvriendelijkheid: IT heeft veel energie nodig, produceert direct of indirect veel CO2. Verbetering is dringend gewenst.

Innovatie met ICT op dit gebied dient dus een aantal doelen:
- de IT-infrastructuur eenvoudiger en milieuvriendelijker te maken
- de beveiliging te verbeteren
- het beheer te vereenvoudigen en dus de kosten daarvan omlaag te brengen.
In de module ICT1 hebben we binnen dit kennisgebied drie subgebieden subgebieden onderzocht: utility business infrastructure, sensing networks en security. In de module ICT2 onderzoeken we in het subgebied 'Utility business infrastructure':
- virtualisatie
- blade servers
- grid-computing
- cloud-computing
- remote desktop management
- Enterprise Application Integration (EAI)